Centrum komunitných technológií

Daxnerova 33, 979 01 Rimavská Sobota

Tel.: +421 905 944 648

Email: veghk@rsnet.sk