Centrum komunitných technológií vzniklo 05.06.2000, preregistrovaním organizácie Zväz Teledomov, Slovensko.

Centrum komunitných technológií má v rámci svojich primárnych činností realizáciu vzdelávacích činností, poradenstvo a konzultácie riešenie pomoc pre komunity. Špecializuje sa na monitoring, poskytovanie služieb v zamestnanosti a sociálnych služieb, ďalšie vzdelávanie, kultúrne aktivity, prípravu webstránok a ich obsahov, fotodokumentácií a krátkych videí. Spolupracujeme s mnohými formálnymi a neformálnymi partnermi a inými inštitúciami v danej oblasti. Združenie má kvalitné a skúsené ľudské zdroje a spolupracovníkov a externistov – odborníkov aj zahraničných expertov, ktorí sa dlhodobo venujú oblasti rozvoja komunít a kultúry.